Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

Vad handlar COOPENERGY om?

När åtgärdsplaner för hållbar energi utvecklas saknas det oftast samverkan mellan regional och lokal nivå. Detta kan leda till dubbelarbete, resursslöseri, missade möjligheter att spara tid och pengar och möjligheten att minska de negativa effekterna till ett minimum går förlorad.

COOPENERGY, ett treårigt projekt, med start i april 2013, som medfinansieras av Intelligent Energy Europe programmet, stödjer utvecklingen av metoder och verktyg för mer effektiv samverkan mellan regionala och lokala myndigheter för att på bästa sätt nå positiva resultat inom energiplanering och minskningen av växthusgaser.

COOPENERGY kommer att ge konkret stöd för att genomföra lokala handlingsplaner för hållbar energi. Handlingsplaner kan bland annat handla om finansiering för hållbara energiprojekt, tekniska frågor och datauppföljning, hållbar markanvändning, regional resursförsörjning och kretsloppstänkande samt medvetandehöjande aktiviteter.

Projektet levererar:

 • En databas med goda exempel om hur regionala och lokala myndigheter framgångsrikt samarbetar om hållbar energiplanering
 • Denna handbok som ska underlätta för regionala och lokala myndigheter att samarbeta effektivt inom hållbar energiplanering som också omfattar konkreta exempel och verktyg samt intervjuer med europeiska beslutsfattare
 • Ett interaktivt online-nätverk som underlättar för alla intresserade att komma i kontakt med och lära av andra som arbetar inom hållbar energiplanering
 • Fokuserade utbildningar, seminarier och forum