Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

Länkar till andra webbsidor

ClimactRegions

I ett globalt sammanhang i kampen mot klimatförändringen, har Europeiska unionen (EU) förbundit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20% till 2020. ClimactRegions Projektet är en del av detta och syftar till att hjälpa regionerna att utveckla strategier och planer för att minska utsläppen av växthusgaser (GHG).

Mål

 • Hjälpa regioner att effektivt mäta och följa utvecklingen av växthusgaser.
 • Utveckla regional policy för växthusgas begränsning genom bra styrprocesser
 • Stärka dialogen mellan regionerna och EU rörande policy för klimatförändringsarbetet och dess införande i verksamheterna

Projektet har skapat resurser för att hjälpa lokala beslutsfattare att utveckla planer och tillsynsprocesser för att hantera utsläppen av växthusgas i området. Det inkluderar en interaktiv karta av goda exempel och tre handböcker om hur regioner kan göra för att effektivt mäta och följa utsläppen av växthusgaser, utveckla strategier för klimatskydd och utveckla bra styrprocesser för att följa och genomföra arbete mot klimatförändringen.

www.climactregions.eu

ENNEREG

ENNEREG har som mål att etablera och inspirera regioner inom EU att ta sig an utmaningen att uppfylla klimat- och energi målet 20/20/20 genom att producera hållbara energiplaner och upprepa hållbara energiprojekt.

Websidan innehåller en handbok som hjälper regioner att utveckla hållbara energiplaner och att följa och genomföra dem. Websidan tillhandahåller även användbar information om finansieringsplaner och arbete I energisektorn.

www.regions202020.eu

RegioClima

RegioClima-projektets mål är att förbättra samarbetet mellan EU regioner för att undvika  riskerna och istället skörda frukterna av ett förändrat klimat.  Projektet syftar till att hjälpa samhällen förbereda sig för ändrade klimatförhållanden genom att hantera klimatriskerna och få fördelar av de nya möjligheter som kan uppkomma från ett ändrat klimat.

www.regioclima.eu

CITEAIR II

Citeair II tillhandahåller aktuell information om luftkvalitet och utsläpp av växthusgaser i Europeiska städer till lokala och regionala myndigheter, allmänheten och media, det främjar den gemensamma luftkvaliténs index. Femtio Europeiska städer har redan tagit del av den interaktiva websidan www.airqualitynow.eu som jämför information över Europa.

www.citeair.eu

POWER Programme

Det övergripande målet med POWER-programmet är att förbättra effektiviteten i den regionala utvecklingspolitiken genom utbyte och överföring av politisk erfarenhet, kunskap och god praxis.

www.powerprogramme.eu

Regions for Sustainable Change (RSC)

Fokus för RSC är att ge regioner de metoder som behövs för att gå mot en koldioxidsnål ekonomi genom att ta itu med utsläppen av växthusgaser i alla aspekter av ekonomin. Projektet har producerat en handbok om hur man skapar ett mer hållbart samhälle.

www.rscproject.org

CATCH

CATCH (Carbon Aware Travel Choice) vars mål är att minska utsläppen av CO2 från stadstransporter genom att uppmuntra klimatsmarta transporter.

www.carbonaware.eu