Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

Välkommen till en handledning om samverkan inom hållbar energi!

Tue, 07/10/2014 - 14:10 -- Coopenergy

1.1 Vad handlar handboken om?

Den här handboken syftar till att underlätta samverkan kring policyer, planer och strategier för hållbar energi i din region genom flernivåstyre.

Ladda ner PDF-version av handboken här! (pdf, 8.54 MB)

1.2 Vem vänder sig handboken till?

Handboken vänder sig till lokala och regionala myndigheter, som spelar en nyckelroll när det gäller att utarbeta och genomföra planer och initiativ för hållbar energi. Syftet är att hjälpa dessa två grupper med partnersamverkan kring hållbar energiplanering (med utgångspunkt i principerna för flernivåstyre).

1.3 Mer om handboken

Den bygger på sju europeiska regioners erfarenheter av samverkan kring energiplanering genom projektet Coopenergy.Coopenergy är ett treårigt EU-finansierat projekt (medfinansieras genom programmet Intelligent energi – Europa) som syftar till att hjälpa regionala och lokala myndigheter att utveckla sina insatser för hållbar energi med hjälp av samverkansöverenskommelser.

Överenskommelserna kan ha olika former – allt från informella möten till starkare partnerskap med samförståndsavtal, som garanterar att regionala och lokala myndigheter samarbetar på effektivast möjliga sätt för att nå EU:s 20-20-20-mål.

Handboken kan hjälpa dig att: • få ett grepp om flernivåstyre och hur det kan underlätta partnersamverkan, med utgångspunkt i erfarenheter och fallstudier från hela Europa, • utveckla en regional åtgärdsplan för hållbar energi (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) och planeringsverktyg som är anpassade till behoven hos kommuner och lokalsamhällen i din region, • engagera regionala och lokala intressenter under förberedelsefasen för att försäkra dig om deras medverkan och stöd, vilket kan ge långsiktiga fördelar för din region och dess intressenter och invånare, • genomföra SEAPs i partnerskap, undvika dubbelarbete och ineffektivitet och dela effektivt på energiresurserna för att underlätta övergången till ett koldioxidsnålt samhälle för allmänhet och lokalsamhällen, • ta reda på hur du kan få mer information, stöd och finansiering.

Vill du veta mer? Läs mer om projektet Coopenergy på http://www.coopenergy.eu/sv. Du kan också utan kostnad anmäla dig till en plattform för myndigheter där du får veta mer om flernivåstyre. Gå med nu: http:// www.coopenergy.eu/user/register