Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

Polish

Malopolska Agency for Energy and Environmental Management (MAES)

MAES logoJesteśmy pierwszą agencją zarządzania energią w Polsce, założona w ramach UE SAVE II in2001. Naszą misją jest zapewnienie wsparcia dla samorządów i przedsiębiorstw na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii i praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów poprawy środowiska. Jesteśmy odpowiedzialni za politykę efektywności energetycznej sektora publicznego w Małopolsce i jesteśmy zaangażowani we współpracę z uniwersytetami, władzami lokalnymi i MŚP.

Why we are involved in COOPENERGY

Obecnie pracujemy nad opracowaniem  regionalnego planu energetycznego dla Małopolski i jesteśmy zainteresowani  pozyskaniem informacji na temat przykładów planowania energetycznego i dobrych praktyk w innych regionach UE. Ponieważ jesteśmy zaangażowani w przygotowanie regionalnych programów operacyjnych jesteśmy zainteresowani zapoznaniem się doświadczeniami innych regionów UE.

What we want to achieve from COOPENERGY

Oczekujemy wymiany doświadczeń i know how w zakresie zrównoważonego rozwoju w aspekcie polityki energetycznej regionu.