Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

Linki do innych projektów

ClimactRegions

W globalnym kontekście walki ze zmianami klimatu, Unia Europejska (UE) zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% do roku 2020. Projekt ClimactRegions jest częścią tych działań  i ma na celu pomóc regionom w opracowaniu strategii i planów na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG).

Cele:

 • Włączenie regionów do efektywnego monitorowania i obserwacji emisji gazów cieplarnianych
 • Rozwój polityki regionalnej w zakresie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych za pomocą odpowiednich procesów zarządzania
 • Wzmocnienie dialogu między regionami i UE na temat polityk w zakresie zmian klimatycznych i ich wdrażania.

Projekt stworzył wiele środków pomocnych lokalnym władzom w zakresie  opracowania planów i procesów monitorowania   dotyczących zarządzania emisją gazów cieplarnianych w ich okolicy. Obejmuje interaktywną mapę dobrych praktyk i trzy przewodniki obejmujące tematykę skutecznej obserwacji emisji gazów cieplarnianych, opracowania strategii ochrony klimatu i rozwijanie procesów zarządzania w celu jej monitorowania oraz realizacji działań w zakresie zmian klimatu.

www.climactregions.eu

ENNEREG

ENNEREG ma na celu ugruntować i pobudzać regiony UE do podejmowania wyzwań związanych z wypełnieniem celu w obszarze klimatu i energii 20/20/20 poprzez opracowywanie regionalnych planów działania na rzecz zrównoważonej energii i naśladowanie zrównoważonych projektów energetycznych.

Na stronie internetowej znajduje się poradnik dla regionów pomocny w tworzeniu planów działania na rzecz zrównoważonej energii i ich monitorowania oraz wdrażania. Strona zawiera również przydatne informacje na temat planów finansowania i pracy w sektorze energetycznym.

www.regions202020.eu

RegioClima

Założeniem  projektu  RegioClima jest wzmocnienie współpracy między regionami UE w celu uniknięcia ryzyka i ponownej obojętności na  korzyści wynikające ze zmian klimatu. Projekt ma na celu pomoc społecznościom przygotować się na zmieniające się warunki klimatyczne poprzez zarządzanie ryzykiem klimatycznym i wykorzystanie nowych możliwości wynikających z jego zmian.

www.regioclima.eu

CITEAIR II

CITEAIR II zapewni aktualne informacje na temat jakości powietrza i emisji gazów cieplarnianych w miastach europejskich dla władz lokalnych i regionalnych, społeczeństwa,  mediów, a także  promuje wspólne wskaźniki jakości powietrza. Pięćdziesiąt europejskich miast jest w projekcie poprzez udostępnianie danych na interaktywnej stronie www.airqualitynow.eu, która porównuje informacje z całej Europy.

www.citeair.eu

POWER Programme

Ogólnym celem Programu Power  jest poprawa skuteczności polityki rozwoju regionalnego poprzez wymianę, współdzielenie oraz transfer doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk.

www.powerprogramme.eu

Regions for Sustainable Change (RSC)

Celem RSC jest zapewnienie regionom metod potrzebnych do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wieloaspektowe przeciwdziałanie emisji gazów cieplarnianych. W ramach projektu opracowano podręcznik o tym, jak zbudować gospodarkę niskoemisyjną.

www.rscproject.org

CATCH

Projekt CATCH (Carbon Aware Choice Travel) ma na celu zmniejszenie emisji CO2 z transportu miejskiego poprzez zachęcanie do wyborów przyjaznych  i ekologicznych środków transportu.

www.carbonaware.eu