Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

SMILEGOV

SMILEGOV logo

Stejně jako u COOPENERGY, SMILEGOV slouží pro podporu orgánů na národní, regionální a místní úrovni (např. obecní úřady), aby společně účinně spolupracovali s cílem vytvořit Akční plány pro udržitelné využití energie a přispívat k dosažení cílů EU 20-20-20. Projekt SMILEGOV je jedinečný svým zaměřením na ostrovní komunity a podporou jejich spolupráce s partnery napříč různými úrovněmi správy (např. státní, regionální a místní) při tvorbě SEAP.

COOPENERGY bude se SMILEGOV sdílet některé zdroje, příklady dobré praxe a kombinovat kolektivní znalosti nejrůznějšími způsoby:

 • Sdílení příkladů dobré praxe v oblasti spolupráce: SMILEGOV bude sdílet příklady dobré praxe, kdy regionální a místní orgány (ostrovní komunity v EU) úspěšně spolupracují na energetické udržitelnosti, a tím podpoří nástroje (databázi příkladů dobré praxe) vytvářené v rámci projektu COOPENERGY.
 • Průvodce víceúrovňovými procesy řízení: Znalosti a dovednosti získané v rámci SMILEGOV budou také začleněny do Průvodce pro vytváření víceúrovňových procesů řízení, zaměřené na regionální a místní autority po celé Evropě.
 • Komunikace v partnerství: COOPENERGY bude koordinovat komunikaci s SMILEGOV a následujícími IEE projekty: SEAP-PLUS, ENERET, Covenant CapaCITY, 100% RES-Communities a MERSHARTILITY. Tímto bude zajištěna široká propagace prostředků a materiálů vytvořených v rámci těchto projektů autoritám (organizace, orgány státní správy a samosprávy) napříč Evropou.

http://www.sustainableislands.eu/