Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

Odkazy na internetové stránky projektů

ClimactRegions

V globálním kontextu boje proti změně klimatu se Evropská unie (EU) zavázala snížit své emise skleníkových plynů o nejméně 20% do roku 2020. Projekt ClimactRegions, který je součástí této iniciativy, má za cíl pomoci regionům při rozvoji strategií a plánů na snížení emisí skleníkových plynů (GHG).

Cíle:

 • Umožnit regionům účinně monitorovat a sledovat skleníkové plyny.
 • Rozvíjet regionální politiku na snižování emisí skleníkových plynů pomocí efektivních způsobů řízení a kontroly.
 • Posílení dialogu mezi regiony a EU v otázce politiky změny klimatu a její implementace v konkrétní oblasti.

Projekt vytvořil celou řadu prostředků, které pomáhají místním činitelům vypracovat plány a monitorovací postupy, jak monitorovat a postupně snižovat emise skleníkových plynů v jejich oblasti. Tyto prostředky zahrnují interaktivní mapu příkladů dobré praxe a tři manuály popisující jak mohou regiony účinně sledovat emise skleníkových plynů, rozvíjet strategie ochrany klimatu a procesy řízení projektů v praxi se záměrem nejen monitorovat klimatické změny, ale také navrhnout opatření k jejich předcházení.

www.climactregions.eu

ENNEREG

Projekt ENNEREG si klade za cíl vytvořit a inspirovat regiony EU, aby přijaly výzvu naplnit klimatické a energetické cíle (EU 20/20/20) vytvářením regionálních Akčních plánů pro udržitelné využití energie a zaváděním projektů zaměřených na udržitelné využívání energie.

Web projektu obsahuje Průvodce pro regiony tvořící svůj Akční plán pro udržitelné využití energie včetně jeho implementace a monitoringu. Na těchto internetových stránkách lze nalézt také užitečné informace o financování plánů/projektů a konkrétních projektech v oblasti energetiky.

www.regions202020.eu

RegioClima

V projektu RegioClima je cílem posílení spolupráce mezi regiony EU, aby se předešlo rizikům a naopak využilo výhod spojených s měnícím se klimatem. Cílem projektu je pomoci společnosti připravit se na měnící se klimatické podmínky a to prostřednictvím řízení jejich rizik a využívat nových příležitostí vyplívajících z měnícího se klimatu.

www.regioclima.eu

CITEAIR II

CITEAIR II nabízí místním a regionálním autoritám, veřejnosti a médiím aktuální informace o kvalitě ovzduší a emisích skleníkových plynů v evropských městech s využitím jednotných ukazatelů kvality ovzduší. Padesát evropských měst se již účastní interaktivních webových stránek www.airqualitynow.eu ,které porovnávají informace z celé Evropy. 

www.citeair.eu

POWER Programme

Hlavním cílem programu POWER Programme je zlepšit efektivitu politiky regionálního rozvoje prostřednictvím výměny informací, sdílení a přenos politických zkušeností, znalostí a osvědčených postupů. 

www.powerprogramme.eu

Regions for Sustainable Change (RSC)

Zaměřením RSC je poskytnout pomoc regionům s metodami nutnými k přechodu na nízkouhlíkové hospodaření a snižování emisí skleníkových plynů ve všech aspektech jejich ekonomiky. Projekt vypracoval příručku o tom, jak vybudovat nízkouhlíkové hospodářství.

www.rscproject.org

CATCH

CATCH (Carbon Aware Travel Choice – „uhlíkově uvědomělá volba cestování“) si klade za cíl snížit emise CO2 z městské dopravy prostřednictvím podpory uhlíkově přátelských možností cestování.

www.carbonaware.eu