Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

O jaký projekt se jedná?

COOPENERGY je tříletý evropský projekt (spolufinancovaný v rámci „Intelligent Energy Europe Programme"), jehož cílem je pomoc krajským a místním orgánům veřejné správy vytvořit společné akční plány s využitím víceúrovňových procesů řízení projektů sahajících od neformálních setkání po dlouhodobější partnerství a Memoranda o porozumění, která zajistí velice efektivní spolupráci krajských a místních orgánů veřejné správy, aby bylo dosaženo cílů EU 20/20/20.

Představitelé veřejné správy na různých úrovních mohou společným rozvojem a zaváděním Akčních plánů pro udržitelné využití energie („Sustainable Energy Action Plans" - SEAPs) zabránit duplicitám, zvýšit efektivitu/sdílení využitých zdrojů a tím pomoci svým obyvatelům a obcím (komunitám) přejít na nízkouhlíkovou společnost a ekonomiku.

Specifické cíle projektu jsou:

 • Identifikace a poučení se z příkladů dobré praxe v oblasti udržitelného energetického plánování. Bude vytvořena interaktivní databáze příkladů dobré praxe z celé Evropy
 • Vývoj a testování víceúrovňových procesů řízení projektů s cílem ukázat představitelům veřejné správy jak mohou spolupracovat pro dosažení výsledků
 • Implementace a vyhodnocování společných akcí a řešení k prokázání úspěchu
 • Ocenění úspěchu, sdílení zkušeností a jejich předávání mezi partnery v rámci celé Evropy
 • Podpora klíčových evropských politik a iniciativ (např. Pakt starostů a primátorů), které mohou pomoci orgánům veřejné správy v plánování energeticky udržitelných projektů a opatření v rámci uzavřených partnerství

Přínosy

COOPENERGY bude poskytovat podporu při realizaci místního udržitelného energetického plánování zahrnující pomoc s financováním, technickým modelováním a monitorováním, kompatibilní postupy pro určení využívání půdy, management zdrojů a programy na zvýšení informovanosti.

Naším cílem je pomoci regionálním orgánům efektivněji spolupracovat s místními organizacemi a klíčovými zájmovými skupinami s cílem posílit svou pozici v oblasti udržitelného energetického plánování.

Co projekt přinese:

 • Databáze dobrých příkladů z praxe, jak regionální a místní orgány veřejné správy úspěšně spolupracovali v energeticky udržitelném plánování
 • Příručka pro pomoc orgánům veřejné správy, jak účinně spolupracovat na energeticky udržitelném plánování, včetně pokynů na zavádění dobrých příkladů z praxe a rozhovorů s odborníky z celé Evropy
 • Interaktivní online síť spolupráce pro udržení v kontaktu a učit se od ostatních prací v oblasti energeticky udržitelného plánování
 • Cílené vzdělávací akce a fóra

Něco pro Vás?

COOPENERGY má za cíl pomoci regionálním (krajským) orgánům veřejné správy sdílet své znalosti a pracovat s místními úřady a rámci uzavřeného partnerství vytvářet a aplikovat adkční plány pro udržitelné využití energie. Přihlášením na naše webové stránky (platformu pro spolupráci) můžete maximálně využít potenciál diskusního fóra, příručky pro vzájemnou spolupráci a knihovny příkladů dobré praxe.

Uvedené zdroje informací poskytují spoustu materiálu k tématům:

 • Energetická účinnost
 • Produkce energie z obnovitelných zdrojů
 • Snížení emisí skleníkových plynů
 • Adaptace na změnu klimatu
 • Udržitelnost dopravy a mobility
 • Rozvoj udržitelného energetického plánování
 • Implementace společných finančních mechanismů
 • Implementace nástrojů pro modelování/monitorování/plánování
 • Zapojení zájmových skupin do energetického plánování

Jedná se o jedinečnou příležitost pro sdílení a získávání znalostí od ostatních regionálních a místních orgánů veřejné správy v celé Evropské unii v oblasti efektivního plánování a realizace regionálních projektů zaměřených na udržitelné využívání energie.