Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

O COOPENERGY

COOPENERGY je tříletý evropský projekt (spolufinancovaný v rámci programu „Intelligent Energy Europe Programme“), jehož cílem je pomoci regionálním a místním orgánům veřejné správy vytvořit společné akční plány prostřednictvím dohod o víceúrovňovém řízení, které mohou mít podobu od neformálních setkání po dlouhodobější partnerství a memoranda o porozumění a které zajistí co nejefektivnější spolupráci regionálních a místních orgánů veřejné správy s cílem dosáhnout cílů EU 20/20/20.

Představitelé veřejné správy mohou společným rozvojem a zaváděním udržitelných energetických akčních plánů (SEAP) zabránit duplicitám, zvýšit efektivitu a efektivněji sdílet zdroje s cílem pomoci svým obyvatelům přejít na nízkouhlíkovou společnost a ekonomiku.

Hlavním cílem projektu je přispět k dosažení cílů strategie EU 2020 v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Projekt má tyto konkrétní cíle:

 • Identifikace a učení se z osvědčených postupů jiných subjektů, které úspěšně spolupracovaly na plánování udržitelného využívání energie. Bude vytvořena interaktivní databáze osvědčených postupů s příklady z celé Evropy.
 • Tvorba a testování místních dohod o víceúrovňovém řízení s cílem ukázat, jak mohou orgány veřejné správy spolupracovat tak, aby dosáhly výsledků
 • Provádění a vyhodnocování společných akcí a řešení s cílem demonstrovat úspěch
 • Sdílení úspěchu či zkušeností a jejich přenos v rámci partnerství a po celé Evropě
 • Podpora klíčových evropských politik a iniciativ (jako je Pakt starostů a primátorů), které mohou pomoci orgánům veřejné správy plánovat společné projekty a akce k využití udržitelné energie.