Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

Vítejte v Průvodci víceúrovňovým řízením!

Wed, 01/10/2014 - 01:00 -- Coopenergy

1.1 Co je v tomto Průvodci?

Cílem tohoto Průvodce víceúrovňovým řízením je pomoct vám spolupracovat na udržitelné energetické politice, plánech a strategiích ve vašem regionu prostřednictvím vytváření „víceúrovňového řízení“.

1.2 Pro koho je Průvodce určen?

Tento Průvodce je určen pro orgány veřejné správy na místní a regionální úrovni, které jsou klíčovými aktéry v rozvoji a provedení plánů udržitelné energie a iniciativ. Cílem Průvodce je zapojit tyto dvě skupiny do spolupráce a spolupracovat na udržitelném energetickém plánování (s použitím zásad pro víceúrovňové řízení).

COOPENERGY je tříletý evropský projekt (spolufinancovaný v rámci programu „Intelligent Energy Europe Programme“), jehož cílem je pomoci regionálním a místním orgánům veřejné správy vytvořit společné akční plány prostřednictvím dohod o víceúrovňovém řízení.

Tyto dohody mohou mít podobu od neformálních setkání po dlouhodobější partnerství a memoranda o porozumění zajišťující co nejefektivnější spolupráci regionálních a místních orgánů veřejné správy s cílem dosáhnout cílů EU 20/20/20.

Průvodce vám pomůže •	Porozumět modelu víceúrovňového řízení, naučí Vás, jak se zapojit do spolupráce a využit zkušeností jiných na základě případových studií z celé Evropy • Vypracovat regionální udržitelný energetický akční plán (SEAP) a nástroje plánování, které jsou v souladu s potřebami obcí a komunit v rámci vašeho regionu • Zapojit regionální a místní zúčastněné strany ve fázi přípravy, s cílem zajistit jejich podporu a získat dlouhodobé výhody pro svůj region, jeho zúčastněné subjekty a občany • Společně realizovat udržitelné energetické akční plány, zabránit duplikacím, snížit neefektivnost a efektivně sdílet zdroje energie s cílem pomoci obyvatelům a společnostem při přechodu na nízkouhlíkovou společnost a ekonomiku. • Zjistit, kde lze získat další informace, podporu a financování.

1.3 Další informace o Průvodci

Tento Průvodce je vytvořen na základě zkušenosti partnerů při zavedení společného plánování udržitelného využití energie z osmi evropských regionů, které se účastní projektu COOPENERGY.

Pro více informací. Více o projektu COOPENERGY se dozvíte na www.coopenergy.eu/cs. Můžete se také zapojit do platformy pro spolupráci orgánů veřejné správy, která obsahuje více zdrojů informace o víceúrovňovém řízení. Registrace je zdarma na adrese:http://www.Coopenergy.eu/user/register.