Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

Tipy pro zavedení spolupráce, postupy víceúrovňového řízení

Mon, 15/02/2016 - 16:35 -- SSimmons

V rámci projektu COOPENERGY byly vypracovány modely osvědčených postupů víceúrovňového řízení, které mají celou řádu podob, od jednoduchých až po složité. Ve většině případů proces koordinuje jeden subjekt – řídicí výbor nebo pracovní skupina. U některých modelů víceúrovňového řízení se konají pouze setkání. Jiné modely vyžadují složitější organizační strukturu se zapojením řídicího výboru projektu, specializovaného výboru a pracovní skupiny.

Jednotliví partneři COOPENERGY sami vyzkoušeli různé postupy víceúrovňového řízení při realizaci regionálních udržitelných energetických akčních plánů a při tvorbě místních akčních plánů. Rozvíjeli také společné akce projektu zaměřené na udržitelnou energii. V následujících příkladech jsou popsány některé modely procesu řízení:

Model 1: vláda bere v úvahu požadavky každého regionu pro národní cíle v oblastech udržitelné energie a změny klimatu. Tento model je používán regionálními orgány jako nástroj pro plánování. Model byl použit v oblasti Rhone-Alpes pod programem SRCAE, Francie. http://srcae.rhonealpes.fr/

Model 2: strategie pro regionální energeticky rozvoj je součástí strategie pro životní prostředí. Různé zúčastněné strany, počínaje zástupci regionu až po organizace pro zdraví a životní prostředí, nabízí různé strategické postupy. Tento model byl použit jako strategie pro životní prostředí v hrabství Kent ve Spojeném království. http://www.kent.gov.uk/about-the-policies/environmental-policies/kent-environment-strategyObrázek: regionální workshop v červnu 2014 tykající se otázek spolupráce na dokumentaci pro územní plánování, Lion, Francie

Model 3: Regionální udržitelné energetické akční plány jsou připravovány regionální správou, která provádí konzultace s místní správní úrovní prostřednictvím workshopů a webových konzultací, sloužících k definici priorit a potenciálních oblastí pro spolupráci. Tento model řízení byl použit v Baskicku pro Energetickou strategii 2025 a v regionu Liguria (Itálie) v Regionálním energetickém plánu pro životní prostředí na období 2014-2020.

Model 4: regionální orgán dobrovolně nabízí pomoc místním organům nebo regionům, kteří jsou ochotní se zapojit do opatření pro udržitelnou energii v rámci daného území. Tento model byl použit u programu TEPOS (pozitivní územní energetika) v regionu Rhone-Alpes. Regionální úřady zde působí jako prostřednici, spolupracuji s několika místními orgány v otázkách energetického plánování v rámci daného území. http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_IDENTIFI ANT/416/18-les-aides-de-la-region-rhone-alpes.htm

Model 5: Místní orgán se dobrovolně rozhodne se zapojit do iniciativy Paktu starostů a primátorů. Regionální orgán, nebo regionální energetická agentura, jako koordinátoři Paktu, podporují místní orgány ve vytvoření energetického plánu. Tento model byl použit v několika partnerských regionech Coopenergy, například pro region Baskicko, region Norrbotten (Švédsko), region Rhone-Alpes (Francie) a region Ligurie (Itálie).   http://www.eumayors.eu/participation/as-a-province-or-region_en.html 

Model 6: regionální energetická agentura, která je plně vlastněná a zřízená krajem, jako člen regionální správy má k dispozici mandát na poskytování know-how, sdílení zkušenosti a poradenství. Regionální energetická agentura nabízí tyto služby jak regionálním orgánům, tak i obcím. Cílem je podpořit rozvoj místních akčních plánů a projektů zaměřených na obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost. Tento model je používán Energetickou agenturou Zlínského kraje (EAZK), Česká republika. http://www.eazk.cz/rubrika/coopenergy/

Obrázek: větrná elektrárna ve Varese Ligure, region Ligurie, Itálie

RADY a TIPY: • Pro vytvoření efektivní víceúrovňové struktury řízení ve vašem regionu je třeba • Použít nebo přizpůsobit již existující struktury řízení procesu energetického plánování (např. při naplánování jednání, vytvoření řídícího výboru, vytvoření vztahů mezi místními orgány). Díky tomu lze využit stávající dynamiku a vyhnout se případnému zdvojování aktivit; • Využití nebo vytvoření politického řídicího výboru, aby se prostřednictvím procesu zapojovali zvolení zástupci a usnadnilo se rozhodování; • Využít tematicky nebo územně propojenou pracovní skupinu při energetickém plánování pro vytvoření konkrétních nebo technických částí; • Používat strukturu jednoduchého řízení, která je srozumitelná. Schémata a diagramy pomáhají jasně sdělit podobu pro všechny zúčastněné strany; • Vytýčit jasně odpovědnost jednotlivých účastníků za aktivity a vykazování; • Podporovat zúčastněné strany v účasti na jiných akcích, např. pořádání informativních jednání, porad, výstav nebo akci zaměřených na konkrétní téma, jako např. „Den Energie“ • Používat průzkumy veřejného mínění a konzultace pro veřejnost jako nástroj pro posouzení názorů veřejnosti v otázkách energetiky a životního prostředí. • Zapojit různá správní oddělení (doprava, hospodaření, zdravotnictví atd.) do víceúrovňového řízení vedoucí k rozvoji udržitelné energie.

Obrázek: Informační den v Jokkmokku, Švédsko, 2014

Obrázek: Informační den v Jokkmokku, Švédsko, 2014