Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

Proč zavádět víceúrovňové řízení? Výhody

Wed, 01/10/2014 - 00:00 -- Coopenergy

Díky spolupráci (prostřednictvím víceúrovňového přístupu) mohou orgány veřejné správy spojit své znalosti ve prospěch procesu plánování.

• Regionální orgány   mohou úzce spolupracovat s národními orgány, jsou schopny poskytovat technickou nebo finanční podporu a často hrají roli iniciátora a koordinátora plánovacího procesu.

• Místní orgány mohou spolupracovat s místními komunitami a poskytovat jim znalosti, které vedou k realizaci vypracovaných plánů.

Tento proces má několik výhod a pomáhá oběma orgánům:

 •  Zajištění soudržnosti místních a regionálních plánů: proces spolupráce může pomoct uskutečnit plány (politiku) na regionální a místní úrovni (pro větší účinnost)
 •   Vytvoření jasné a jednoznačné vize: sdílení znalosti a nápadů mezi orgány umožňuje vytvoření ambiciózních a realistických cílů. Vedle strategických potřeb je venonvana pozornost i     mistnim podminkam. 
 •  Vytvořit příznivější finanční mechanizmy: partnerství s dalšími orgány může vytvářet bezpečné a stabilní podmínky pro investice.
 •  Efektivnější komunikace: definice cílů spolupráce zajišťuje, že komunikace mezi zúčastněnými stranami je srozumitelná srozumitelné a nedochází k nedorozuměním.
 • Vytvoření stabilního systému pro sledování a vykazování: umožní sledování akčních plánů s větší soudržnosti mezi místní a regionální úrovni.   
 •  Sdílení odborných znalostí, dovedností a vědomostí: může odstranit významné nedostatky v dovednostech v rámci procesu plánování a usnadnit šíření osvědčených postupů
 • ainovačních činností.

"Spojení sil s našimi místními úřady v Kentu nám umožnilo představit bezpečnější a stabilnější nabídku dodavatelů k přestavbě bydlení v Kentu.Zavedení energetických opatření v domech po celém kraji umožnily externí investice ve výši 1,7 milionů liber”.– Kirstie Pritchard, Kent County Council, Spojené království

. Slučování zdrojů, dovedností a technik: díky společnému postupu lze využít různé dovednosti, plánovací techniku a finanční metody zúčastněných stran k účinnějšímu plnění plánů Lze společně využívat zaměstnance a peníze s cílem zvýšit efektivitu omezených zdrojů nebo ušetřit například společným zadáváním zakázek nebo přístupem k určitým nástrojům plánování udržitelného využití energie. To může ušetřit čas a zmírnit pracovní zátěž díky tomu, že se na realizaci podílí jak regionální, tak místní orgány.

Jasné rozdělení rolí a vztahů: vytváří lepší vztahy a odpovědnost pro akční plány.

. Lepší zvládnutí neshody prostředků: spolupráce usnadňuje spojení mezi procesy územního plánování a udržitelnou energii. Může podporovat rozvoj postupů územního plánování šetrných ke klimatu.  

Obrázek: Energetický Informační den v Jokkmokku, Švédsko, 2015

 Obrazek: Energerticky informanci den v Jokkmokku, Svedsko, 2015