Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

Proč zavádět víceúrovňové řízení? Evropská perspektiva

Wed, 01/10/2014 - 00:00 -- Coopenergy

V listopadu 2015 proběhlo setkání s předsedou Výboru regionů EU Markku Markkulou, aby se projednal význam zavedení modelu víceúrovňového řízení v oblasti udržitelné energie. M.Markkula říká:

„Ať už se jedná o místní, regionální nebo celostátní správu, všechny pravomoci sdílí společný cíl – přinést výsledky občanům.

Orgány by neměly navzájem konkurovat, ale spolupracovat. Pro podporu územní soudržnosti je třeba podněcovat inovace a vytvořit skutečně udržitelnou ekonomiku.   

Toto je podstata víceúrovňové správy. Jedná se o efektivní rozhodování a posílení všech úrovní správy. Je to naslouchání a sdílení znalostí vedoucích k dosažení výsledků.

My všichni máme zodpovědnost, abychom společně přijali opatření v oblasti změny klimatu a zvýšili energetickou účinnost. Také jsme zjistili, že většina regionů a měst se už převzala aktivitu. 

Pakt starostů a primátorů to dokonale ukazuje. Více než 6500 signatářů zastupujících 200 milionů občanů se zavázalo ke splnění a překročení cíle snížení emisí CO2 v EU. 

Pakt ukazuje, že EU je schopná řídit města a regiony a sdílet místní ambice vedoucí k dosažení společných cílů.

Obrázek: Markku Markkula, předseda Výboru regionů 

Nové cíle Paktu 2030 – snížení emisí CO2 o 40% ukazuje, že místní samospráva si je vědoma zodpovědnosti.

Ale pouhé zmínění o dopadech změny klimatu nestačí. Města a regiony se musí přizpůsobit dopadům změny klimatu. Jsem rád, že „Pakt starostů a primátorů“ a „Iniciativy primátorů“ byli spojeny do jednoho, je to něco, o co jsme ve Výboru delší dobu usilovali.

Úspěšné výsledky Paktu se musí sdílet v rámci Evropy, tím dojde ke zvýšení ambicí i v mezinárodním měřítku. Lze tedy exportovat jeho zásady založené na víceúrovňovém řízení.

Jsem rád, že se to už děje v globálním měřítku: agentury z východní Evropy a Středomoří ukazují, že nastal zřetelný pokrok v této oblasti. 

Musím také poblahopřát projektu COOPENERGY. Jedná se o vynikající příklad toho, jak je důležité sdílet znalosti a zkušenosti mezi regiony. Ukazuje to také fakt, že regiony jsou připraveny a ochotny spolupracovat a řídit udržitelný růst a zvyšující se energetickou účinnost.

Právě díky úspěchům Paktu starostů se musíme nyní v Paříži zabývat také otázkou klimatu a podporovat jiné regiony a města v mobilizaci, aby se připojili a účastnili se programu.

COP21 je příležitost, která pomáhá zvýšit povědomí a ambice na místní a regionální úrovni. To je také důvod, proč jsme ve Výboru regionů EU trvali na tom, aby požadavky globálních klimatických změn byly formálně uznány místní a regionální samosprávou.

Je čas se podívat na globální požadavky, které jsou jasně stanoveny Akčním plánem pro města a regiony v oblasti klimatu. Struktura globálního řízení je taktéž založena na modelu víceúrovňové správy.

V momentě kdy se národní vláda snaží najit řešení zastavení růstu teploty, místní a regionální samospráva jí může jít příkladem. Jasné je ale to, že nikdo nedokáže samostatně najit řešení v otázkách změny klimatu. Jedná se o společný problém, který vyžaduje společné řešení.“

 

Markku Markkula