Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

Příklady dobré praxe

Wed, 01/10/2014 - 00:00 -- SSimmons

Společná regionální strategie udržitelného využití energie: 3 okresy v Německu (Hohenlohekreis, Neckar-Odenwald-Kreis, Main-Tauber-Kreis) spolupracovaly na vytvoření společnosti Bioenergie-Region H-O-T, jejíž cílem je v regionu snížit emise skleníkových plynů na nulu. Za tímto účelem využívá obrovský energetický potenciál dřeva, který toto území poskytuje. Více o projektu: http://www.eazk.cz/wp-content/gallery/Německo-–-Bioenergie-regionu-Hohenlohe-Odenwald-Tauber.pdf

Společné zadávání zakázek: Ve Španělsku spolupracovalo Valencijské společenství s 99 obcemi na vytvoření společného postupu zadávání veřejných zakázek na LED žárovky pro veřejné osvětlení. Po tomto úspěchu na regionální úrovni je tato iniciativa ve Španělsku realizována na národní úrovni.Více o projektu: http://www.eazk.cz/wp-content/gallery/Španělsko-Zlepšení-energetické-náročnosti-v-semaforech.pdf

Společné územní plánování a plánování udržitelného využití energie: Ve Francii vytvořil region Provence-Alpy-Azurové pobřeží příručku pro místní orgány, která jim pomůže začlenit udržitelný rozvoj, zejména v oblasti energie a klimatických problémů, do plánů rozvoje měst (PLU). Tato příručka obsahuje nástroje a celou řadu konkrétních příkladů plánů rozvoje měst šetrných ke klimatu. Více o projektu: http://www.eazk.cz/wp-content/gallery/Francie-–-Program-AGIR+.pdf

Implementace společného finančního mechanismu: Místní orgány v celém Východním a Západním Sussexu (Velká Británie) spolupracují v rámci partnerství „Sussex Energy Saving Partnership“ na podpoře opatření na úsporu energie pro domácnosti a podniky. Opatření podporují programy rad hrabství a vlády „Green Deal“ a „Energy Company Obligation“. Více o projektu: http://www.eazk.cz/wp-content/gallery/Anglie-–-Energeticky-úsporné-společenství.pdf

Nástroj pro sdílení znalostí v oblasti energetického plánování malých obcí: 16místních orgánů v regionu Värmland (Švédsko)společně vytvořilo snadno použitelnou platformu ke sdílení zkušeností s opatřeními v oblasti energetické účinnosti ve veřejném sektoru. Díky tomuto nástroji obce zvýšily své odborné znalosti v oblasti energetické účinnosti a zavedly systematický přístup k hospodaření s energií. Více o projektu: http://www.eazk.cz/wp-content/gallery/Švédsko-Systematické-provádění-energetické-účinnosti.pdf

Tip: Tento Průvodce obsahuje i další příklady víceúrovňového řízení. Jsou k dispozici dále v modrých boxech.

Více příkladů víceúrovňového řízení naleznete na stránkách: http://www.eazk.cz/pp/