Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

A. Mobilizace a zapojení zúčastněných stran

Wed, 01/10/2014 - 00:00 -- Coopenergy

A. Mobilizace a zapojení zúčastněných stran

 Některé klíčové zúčastněné strany již byly zapojeny do fáze návrhu společné vize, cílů a procesů víceúrovňového řízení. V této fázi se realizují plánované aktivity prostřednictvím strategie zapojení klíčových subjektů.

 V zájmu zajištění transparentnosti modelu řízení a zaručení širokého zapojení zúčastněných stran – dvou z pilířů „dobrého řízení“ – je nutno vysvětlit všem zúčastněným stranám tyto aspekty:

 • Cíle, které byly definovány
 • Očekávané výsledky
 • Jak funguje a je organizována dohoda (časová osa, četnost setkání, typy diskusních fór atd.) 
 • Odpovědnost účastníků
 • Způsoby, jakými jsou zohledněny příspěvky při rozhodovacím procesu
 • Metody hodnocení 

Užitečný nástroj: V závislosti na cílech a zapojených zúčastněných stranách lze informace o tom, jak funguje model řízení, podávat v průběhu semináře, po němž zúčastněné strany budou mít možnost potvrdit svým podpisem závazek vůči projektu. Informace lze také podávat prostřednictvím tradičních informačních kanálů - internetových stránek orgánů a partnerů, místních a regionálních médii, prezentacích na akcích v celém regionu, informačních bulletinů, televizních nebo rozhlasových spotů a sociálních síti.

A1. Formální závazky

Závazek všech zúčastněných stran zapojených do procesu je rozhodující, protože je identifikován jako hlavní faktor úspěchu.

Ve většině procesů spolupráce, které byly studovány v rámci projektu COOPENERGY, bylo zapojení zúčastněných stran nějakým způsobem formalizováno, např. prohlášením, vícestrannou smlouvou, memorandem o účasti aj.  Je proto dobré zvážit provádění těchto činnosti při víceúrovňovém řízení, společným přístupem je:

 • Shromáždit všechny informace o modelu řízení do jednoho dokumentu, který může sloužit jako reference pro všechny zainteresované strany. Tento dokument může být podepsán po informativním zasedání o procesu formalizace závazku zúčastněných stran.
 • K tomu, aby všechny zúčastněné strany přispěly do procesu spolupráce, může být nutná „fáze učení“. Zúčastněné strany musí plně pochopit kontext procesu, problematiku a již vykonanou práci. Orgán by mohl také prezentovat podobné akce v jiných regionech. 
 • V některých případech mohou být užitečná školení. Mohou být dokonce nezbytná, pokud jsou požadovány specifické dovednosti nebo znalosti k pochopení dané problematiky.   
 • Pro zajištění efektivní účasti na celém procesu je důležité sdílet informace o projektu a jeho průběhu a zohledňovat příspěvky zúčastněných stran. Zúčastněné strany musí být pravidelně informovány o tom, jak byly zohledněny jejich názory, připomínky nebo návrhy, jakož i o pokroku, kterého bylo od začátku dosaženo. Zápisy z jednání a zprávy z různých akcí by se měly sdílet s účastníky.

 Osvědčené postupy: Školicí program pro místní orgány: V Itálii, regionu Ligurie, byl pro volené zástupce a technické pracovníky z místních úřadů vytvořen vzdělávací program týkající se otázek energetiky a klimatu. Tento program byl doplněn o technickou pomoc pro přípravu projektů v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Více o projektu: http://www.eazk.cz/wp-content/gallery/Itálie-–-Školení-a-technická-pomoc-obcím-na-European-Enegry-Award®.pdf