Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

A. Identifikace potřeb regionálního orgánu

Wed, 01/10/2014 - 00:00 -- SSimmons

Užitečné nástroje pro identifikaci potřeb Některé nástroje mohou být použitý pro mobilizaci vnitřních zdrojů v závislosti na cílech a struktuře regionálního orgánů • Interní pracovní skupina napříč funkcemi: • Interní síť poradců či pozorovatelů (poskytnutí podpory pracovní skupině) • Interní informační kampaň

Pro definici cílů odpovězte na tyto otázky:

 • Chceme vytvářet nástroje (finanční, technické, komunikační) s cílem usnadnit implementaci udržitelných energetických plánů (SEAP)?
 • Chceme pracovat na konkrétních bodech kde lze těžit ze společného přístupu? Například revidovat strategický plán, řešit spory o využití zdrojů atd.?
 • Jedná se o experimentální nebo všeobecný přístup?
 • Jaká jsou očekávání od tohoto přístupu?

Dobré Příklady: Společný akční plán v oblasti energetiky a klimatu ve Štýrsku: Rakouská spolková země Štýrsko vypracovala akční plán na snížení emisí skleníkových plynů k dosažení cílů v rámci souboru opatření v oblasti klimatu a energetiky. Místní orgány byly do procesu také intenzivně zapojeny, spolu s velkým počtem zúčastněných stran; experty, volenými zástupci, zástupci zemědělských a hospodářských odvětví, neziskovými organizacemi a občany. Všechny zúčastněné strany se podílejí na provádění akčního plánu. Regionální orgán je odpovědný za koordinaci a hodnocení.Více o projektu: http://www.eazk.cz/wp-content/gallery/Rakousko-Kolektivní-definice-Štýrského-plánu-Regionální-ochrany-klimatu.pdf