Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

A. Definice procesů koordinace a řízení

Fri, 10/10/2014 - 00:00 -- SSimmons

Řídící mechanismy víceúrovňového modelu řízení budou muset být přizpůsobeny místním podmínkám společné vize a cílům (definovaných v KROKU 1), významu a velikosti projektu, s ohledem na profil a očekávání zúčastněných stran.

Regionální správa hraje důležitou roli, musí:

 • Sledovat a koordinovat proces. Mohl by být k tomu přiřazen provozní řídící výbor (pokud byl vytvořen) nebo speciální agentury či jednotky.
 • Zajistit, aby model řízení měl jasné cíle, které se budou vyhodnocovány.
 • Koordinovat interakce mezi různými úrovněmi správy (například organizovat setkání, navrhnout metodiku pro práci, četnost komunikaci apod.)
 • Zajistit odpovědnost v rámci modelu řízení (navrhnout strukturu vykazování, odsouhlasit role a povinnosti, zjistit, jak se má rozhodovat a jaké otázky jsou prioritní).

Veřejný orgán (nebo řídící výbor) musí určit nejvhodnější strukturu použitého modelu víceúrovňového řízení. Operační metody musí být také jasně definovány a poté vysvětleny zúčastněným stranám:

 • Harmonogram projektu (datum zahájení, klíčové kroky atd.) a cíle
 • Diskusní fóra (pracovní schůzky, propojení, formalizovaná partnerství atd.)
 • Doba trvání a četnost setkání (mohou být předloženy v předběžném harmonogramu projektu)
 • Zdroje, které jsou k dispozici (informace, pracovní dokumenty atd.)
 • Očekávané výsledky

Rady a tipy: Vytvoření efektivního modelu víceúrovňového řízení závisí na zohlednění těchto dvou pravidel: • Omezit počet výborů a diskusních skupin, aby se příliš mnoho času zbytečně netrávilo koordinací veškerých jejich činností. • Jasně identifikovat funkce, složení a vztahy mezi jednotlivými úrovněmi systému řízení.