Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

Další příklady modelů víceúrovňového řízení

Wed, 01/10/2014 - 00:00 -- Coopenergy

V rámci projektu COOPENERGY bylo vytvořeno a je k dispozici více než 60 modelů víceúrovňového řízení energetického plánování z celé Evropy. 

Mezi modely víceúrovňového řízení patří:

 • Rozvoj strategických akčních plánů

Příklady dobré praxe: Vytvoření strategického akčního plánu v metropolitním regionu Rhine-Neckar (Německo): Region využil proces spolupráce zahrnující všechny příslušné zúčastněné strany k vypracování, monitorování a vyhodnocení svého akčního plánu pro energetiku a klima. Region si stanovil kvantitativní cíle a identifikoval opatření k jejich dosažení. Více o projektu:http://www.eazk.cz/wp-content/gallery/Německo-–-Regionální-energetická-strategie.pdf

 • Společný rozvoj regionálních nástrojů plánování s cílem usnadnit realizaci udržitelných energetických akčních plánů (například společné finanční mechanismy, modelování a monitorovací nástroje).

Příklady dobré praxe:Regionální nástroj k monitorování energie – ENERCLOUD: V Itálii v provincii Turín byla vytvořena internetová platforma s názvem ENERCLOUD, která sbírá a zpracovává údaje o energii na místní i regionální úrovni. Více o projektu: http://www.eazk.cz/wp-content/gallery/Itálie-–-Software-ENERCLOUD.pdf

 • Zvyšování povědomí a zapojení zúčastněných subjektů a nástrojů

Příklady dobré praxe: Regionální nástroj pro zapojení zúčastněných stran: Bioplynová síť South-East ve Švédsku: Tato regionální síť umožňuje spolupráci mezi různými subjekty a rozvíjí výrobu, distribuci a využití bioplynu. Tento společný přístup umožňuje úspěšně uskutečňovat projekty. Více o projektu: http://www.eazk.cz/wp-content/gallery/%C5%A0v%C3%A9dsko-Jihov%C3%BDchodn%C3%AD-s%C3%AD%C5%A5-bioplynu.pdf

Další výsledky evropského průzkumu jsou k dispozici na adrese:

http://www.coopenergy.eu/good-practice-resources

http://www.coopenergy.eu/sites/default/files/Collaboration_Resources/European_Survey_cross_cutting_report.pdf