Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

D. Rozvoj společné vize a cílů

Wed, 01/10/2014 - 00:00 -- SSimmons

Poté, co dojde k informování klíčových zúčastněných stran o procesu spolupráce, uspořádá regionální orgán několik konzultačních činností a dokončí tak fázi vypracování společné vize a cílů.

Během této fáze začíná společná práce s místními úřady. Určuje se druh podpory, která bude potřebná k dosažení těchto cílů.

Rady a tipy: Pořádání konzultací s několika aktéry během této fáze usnadňuje vytvoření společné vize a odhaluje témata, která mohou být kontroverzní. •V tomto bodě je možné, a je dokonce žádoucí, vytvořit operační řídící výbor se zástupci místních či institucionálních orgánů a klíčových aktérů z různých skupin, které byly vybrány. • Tento operační řídící výbor bude analyzovat cíle zúčastněných stran, aby bylo možné jasněji definovat proces spolupráce odpověděním následujících otázek: •- Jaké jsou cíle společného přístupu? •- Jaké jsou očekávané výsledky? • - Jaký druh podpory je zapotřebí k dosažení cílů?

Rady a tipy: K definování cílů se často využívá metoda „SMART“: - S jako specifické (specific) - M jako měřitelné (measurable) - A jako dostupné (accessible) - R jako realistické (realistic) - T jako časové (time-related) – krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé cíle.                                                                                                                                           

V tomto okamžiku je nezbytný politický souhlas se společnou vizí a cíli. Toto politické prohlášení bude široce sdělováno na regionální a místní úrovni a bude zdůrazňovat tvorbu společné vize a cílů.

Energetická transformace je novým paradigmatem. Tváří v tvář centralistickému dogmatu musí vnitrostátní energetické subjekty nalézt pro dané území nové způsoby interakce se zúčastněnými stranami na všech rozhodovacích úrovních, aby mohly vytvořit místní partnerství. Díky projektu Coopenergy bylo na území parku Bauges umožněno vytvořit prostor pro vytváření partnerství.

Obrázek: Bauges park, regionální přírodní park v regionu Rhone-Alpes, Francie

Obrázek: Bauges park, regionální přírodní park v regionu Rhone-Alpes, Francie