Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

D. Definice procesu hodnocení

Wed, 01/10/2014 - 00:00 -- Coopenergy

Přijetí opatření k boji proti změně klimatu obecně vyžaduje mobilizaci a odbornost řady zúčastněných stran. Aby proces byl úspěšný, vyžaduje se účast všech subjektů.

Model víceúrovňového řízení by měl být zhodnocen za účelem ověření, že splňuje stanovené cíle, a zajištění veškerých nezbytných zlepšení. V této fázi by měl být vypracován seznam ukazatelů, aby byly v průběhu celého procesu shromážděny nezbytné informace a výsledky mohly být porovnány s cíli.

Hodnocení může zahrnovat následující aspekty:

 • Srovnání dohody o řízení se stávajícími modely nebo tradiční spoluprací
 • Schopnost dosáhnout cílů a očekávaných výsledků
 • Účinnost s ohledem na přidělené prostředky a zdroje (rozpočet, odbornost atd.)
 • Jak dobře dochází k externí i interní akceptaci

RADY a tipy • Užitečný nástroj: příklady ukazatelů a monitorovacích metod • Ukazatel: Kolik lidí se zúčastnilo procesu a jakým způsobem (informace, konzultace, dialog, spolupráce na tvorbě)? Metoda: Zjistit počet účastníků • Ukazatel: Jak jednotlivé zúčastněné strany vnímají svou účast v procesu a pokrok, kterého bylo dosaženo? Metoda: dotazníky, rozhovory • Ukazatel: Jak jsou zúčastněné strany spokojeny s výsledky projektu? Metoda: dotazníky • Ukazatel: Chtějí být zúčastněné strany i nadále zapojeny do procesu? Metoda: dotazníky • Ukazatel: Jaké jsou účinky procesu řízení? Metoda: rozhovory • Ukazatel: Zvýšil proces řízení veřejnou podporu? Metoda: rozhovory 

Obrázek: Off-shore větrná elektrárna v Kentu, Spojené království