Sign in to the collaboration platform

Not already a member?
More information on signing up here

 • Čeština
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Polski
 • Español
 • Svenska

Smilegov

 • Click HERE to get an overview of all the Coopenergy tools developed, at your disposal to inspire your work to take on a more multi-level governance approach. Happy browsing!

 • On 3rd December 2015 in Paris, the COOPENERGY partnership presented the results, lessons, and shining examples from the seven partner regions, to an audience of nearly 70 people. Access the event page for audio sequences, PDF presentations and pictures.

 • New Videos

  What is crowdfunding? Visit our videos page to find out and watch more videos on financing energy initiatives!

   

   

 • Partnership work in practice: COOPENERGY partners met in Zlin, Czech Republic, to evaluate the delivery of their energy initiatives in partnership, and share learning.

 • COOPENERGY

  Aims to help regional and local authorities plan sustainable energy activities in partnership.

  Find out more about the project here.

   

   

B. Vypracování strategie zapojení

Fri, 10/10/2014 - 00:00 -- Coopenergy

Spolupráce při víceúrovňovém řízení není samoregulační, různé zúčastněné strany se nepodílejí stejnou mírou, jejich podíl a meze musí být stanoveny tak, aby byl vytvořen výsledný proces řízení.

Proto je vhodné vypracovat strategii zapojení, poradit se s klíčovými zainteresovanými stranami a rozhodovacími orgány o procesu…

Zúčastněné strany, mimo těch, které byly zapojené v KROKU 1 (při vývoji společné vize a cílů), by měly být vyzvány připojit se ke kooperativnímu přístupu. Mezi ně patří například další místní orgány, pracovníci územního plánování, poskytovatelé dat, finanční partneři nebo občané. 

Strategie zapojení zúčastněných stran poskytne odpovědi na následující otázky:

 • Kdo by se měl zapojit a proč?
 • Kdy by se měli zapojit?
 • Jaká bude míra zapojení jednotlivých skupin zúčastněných stran? Jaké budou role a odpovědnosti každé skupiny v průběhu celého procesu?
 • Jak bude vypadat harmonogram a rozpočet?

 

Rady a tipy pro tvorbu strategie: • Brát v úvahu různé zájmy, zdroje a kapacity zúčastněných stran. • Poskytnout dostatečné a transparentní informace s cílem umožnit zapojení dostatečně informovaných zúčastněných stran a zabránit tím negativnímu vnímání (např. utajení nebo korporativismus). • Zavést navazující mechanismus, který zajistí, že požadavky zúčastněných stran budou zohledněny, a díky němuž lze vracet výsledky jednotlivých účastnických postupů zpět do rozhodovacího procesu • Různé možnosti zapojení – různé možnosti zapojení (např. 4 úrovně účasti jsou popsané v Kroku 1) se musí přizpůsobit typu zainteresovaných stran. Například malé a střední podniky váhají se zapojením vzhledem k omezeným zdrojům (čas, prostředky atd.). Proto by se mohly konat setkání přizpůsobené těmto omezením (např. během oběda). • Je třeba se snažit spolupracovat s orgány, které si jsou méně vědomy problémů nebo váhají, aby podnikly příslušné kroky. Můžete od nich například sbírat zpětnou vazbu pomoci dotazníků. • Nezapomeňte, že zúčastněné strany se musí zapojit ve správnou chvíli, tj. když jejich připomínky ještě mohou poskytnout přidanou hodnotu a mohou být brány v úvahu. Zúčastněné strany nepotřebují být nutně zapojeny do každého rozhodovacího procesu.

Další informace: Přečtěte si v informačním listu COOPENERGY více tipů a rad o zapojení zainteresovaných stran do udržitelného energetického plánování • Informační list (v AJ) je ke stažení na: http://www.coopenergy.eu/content/09042015-new-factsheet-public-authorities-top-tips-engaging-stakeholders-energy-initiatives • Užitečný nástroj pro zapojení • 1 Tabulka vlivu zainteresovanosti • 1. Tabulka vlivu zainteresovanosti • Nejdůležitější je zapojit co nejvíce zúčastněných stran, které mají vysoký vliv a vysoký podíl při plánování, zatímco zúčastněné strany s nízkou úrovní vlivu a nízkým podílem jsou méně důležité.

Zúčastněné strany mohou být zmapovány podle jejich vlivu a podílu (Habitat OSN 2001,24)

2. Tabulka „Plán průvodce“   

V následující tabulce jsou uvedeny příklady sběru informací, vstupy a nastíněné problémy, které je třeba zohlednit při výběru vhodné techniky pro zapojení zúčastněných stran. Kromě toho na stránkách pro komunitní plánování (www.communityplanning.net) naleznete řadu kreativních a příjemných způsobů sběru nápadů a názorů.